Profesyonel yazılım Paper Cut akıllı kartlı sistem ile çıktılarınızı istediginiz makineden alın, tarayın , fotokopi çekin.

* Üstün raporlama Kullanın.
* İstediğiniz kişiye kaç çıktı alabileceğini sınırlayın.
* Renkli veya siyah kullanma yetkisi verin.
* Geçmiş çıktılarını görün.

Kartlı Kontrol Sistemleri

Uzman Personelimiz ile kurulum ve yıllık bakım hizmet vermekteyiz. 
PaperCut MF ‘de Başak Bilgisayar Yetkili İthalatci Satıcı Servis Bayisidir.

PaperCut MF organizasyonlara, kullanıcıları tarafından gerçekleştirilen yazdırma ve kopyalama işlemlerini izlemesini, kontrol etmesini ve isteğe bağlı olarak ücretlendirmesini sağlar. Bu çözümün uygulanması kağıt ve toner atıklarını azaltır, maliyetleri düşürür, kuruluşunuzun kağıt çıktılarının çevre üzerindeki etkisini azaltır ve hem kullanıcıların hem de departmanların daha hesap verebilir olmasını sağlar.

Baskı ve Kopyalama Yönetimi

PaperCut NG gerçek çapraz platform desteği sunarak Windows, Novell Open Enterprise (OES), Mac ve Linux yazdırma sunucularını tam kullanma imkanıyla ve kimlik doğrulama için Active Directory, Novell eDirectory, RM veya LDAP da dahil olmak üzere birçok ağ ortamında çalışabilir. Windows, Mac, Linux ve Unix istemcilerinde açılır uyarı desteği mevcuttur.

PaperCut MF Tarama ve Kopyalamayı destekler:

 • Doğrudan çok işlevli bir aygıt üzerinde çalışan, mevcut etki alanı altyapısını kullanarak tek oturum açmayı (SSO) etkinleştiren gömülü uygulamalar (seçili aygıtlarda).
 • Seçilmiş ITS donanım terminalleri ile doğrudan TCP/IP ağ bağlantısı, kullanıcı kimlik doğrulaması ve ortak kart formatları aracılığıyla erişilmesini sağlar: manyetik bant (“hızlıca kaydır”) kartlar, proximity kartlar, barkod kartları ve akıllı kartlar.

iso 27001 papercut TÜRKİYE elatec TWN4 MULTİTECH USB T4DT-FB2PC-P FOTOKOPİ AKILLI KARTLI SİSTEM

iso 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir?

tüm marka model yazıcı fotokopi cihazlar için uygundur.

Bilgi bir kurumun iş sürekliliğini sağlamasında en önemli değerlerinden birisidir. Birçok varlığın kaybedilmesi durumunda telafisi mümkün iken kaybedilen bilginin parasal bir karşılığı yoktur. Bu sebeple değişen ve gelişen günümüz koşullarında bilginin önemi ve korunması gerekliliği de giderek artmaktadır. Bilgi; yazı ile elektronik ortamlarda, sözle, çalışanların hafızalarında ve daha birçok biçimde kullanılabilir ve saklanabilir. Teknolojik gelişmeler sebebi ile de bu kullanım biçimlerinin birçoğu zamanla kullanılmayabilir ya da değişebilir. İşte bu değişim ve gelişimden dolayı sürekli olarak bilginin güvenliğinin sorgulanması ve kontrol edilmesi gerekmektedir. Bilgi güvenliği, bilginin gizliliğinin, bütünlüğünün, kullanılabilirliğinin korunmasıdır.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, kurumsal bilgi güvenliğinin sağlanmasında insanları, süreçleri ve bilgi sistemlerini içine alan ve üst yönetim tarafından desteklenen bir yönetim sistemidir. Bilgi varlıklarını korumak ve ilgili taraflara güven veren, yeterli ve orantılı güvenlik kontrollerini sağlamak için tasarlanmıştır. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, kurumsal yapıyı, politikaları, planlama faaliyetlerini, sorumlulukları, uygulamaları, prosedürleri, prosesleri ve kaynakları içerir.

ISO 27001 Neden Gereklidir?
Bir kuruluşun sadece teknik önlemlerle bilgi güvenliğini ve iş sürekliliğini korumasının mümkün olmadığı, bunun yanı sıra BGYS gibi bir takım önlem ve denetimlerin sağlanması gerektiği konusu tüm dünyada kabul edilmiş bir yaklaşımdır. BGYS çerçevesinde oluşturulacak güvenlik politikalarına üst yönetim ve tüm çalışanların destek vermesi ve şekilde uygulaması gerekmektedir. Ayrıca işbirliğinde bulunulan tüm kişi ve kuruluşların da bu politikalara uygun davranması güvenliği artırıcı bir faktördür. 

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin Faydaları Nelerdir?

 • Doğru, güvenilir ve geçerli bilgiler sağlar.
 • Fazladan iş yükü ve gereksiz zaman kaybının önüne geçer.
 • Riskleri minimize eder.
 • İş sürekliliği sağlar.
 • Bilgi varlıklarının gizliliğinin korunmasını sağlar.
 • Kuruluş genelinde, bilgi sistemleri ve zayıflıkların nasıl korunacağı konusundaki farkındalığı artırır.
 • Bilginin ve metotlarının doğruluğunun ve bütünlüğünün korunması, içeriğinin değişmemesi sağlanır.
 • Yasal tarafların zorunlu kıldığı kriterler sağlanmış olur.
 • Bilgi varlıklarına erişim korunur.
 • Kurumsal saygınlık korunur.
 • Rekabet avantajı sağlar.


ISO 27001 Kimleri İlgilendirir?
ISO 27001, dünyanın hangi ülkesinden veya hangi sektörden olursa olsun büyük küçük tüm kuruluşlara uygundur. Bu standart, finans, sağlık, kamu ve bilgi teknolojileri sektörleri gibi büyük öneme sahip olduğu alanlarda özellikle gereklidir. ISO 27001, bilgi teknolojileri taşeron şirketleri gibi bilgiyi başkaları adına yöneten kuruluşlar için de oldukça önemlidir. Müşterilere bilgilerinin koruma altında olduğu güvencesini vermek için kullanılabilir. ISO 27001 alma zorunluluğu olan sektörler şunlardır: 

 • Görev sözleşmesi imzalayan firmalar
 • İmtiyaz sözleşmesi imzalayan firmalar
 • Uydu haberleşme hizmeti veren firmalar
 • Altyapı işletmeciliği hizmeti veren firmalar
 • Sabit telefon hizmeti veren firmalar
 • GMPCS mobil telefon hizmeti veren firmalar
 • Sanal mobil şebeke hizmeti veren firmalar
 • İnternet servis sağlayıcıları
 • Hava taşıtlarında GSM 1800 mobil telefon hizmeti veren firmalar
 • E-fatura özel entegratör yetkisi almak isteyen firmalar
 • Gümrük işleri kolaylaştırma yetkisi almak isteyen ihracatçı firmalar
 • Elektronik haberleşme şebekesi sağlayan ve alt yapısını işleten firmalar
 • Bilişim sektöründe faaliyet gösteren ve kamu ihalelerine giren yazılım, donanım ve entegratör firmalar


ISO 27001 Belgesi Nerelerde Zorunludur?

 • 26.12.2014 tarihli ve 29217 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişikliklerle, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Petrol, Elektrik, Doğalgaz Piyasası’ndaki firmalar için ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgesine sahip olmayı zorunlu hale getirmiştir.
 • T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, 10 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği kapsamında hayata geçirilen, Yetkilendirilmiş Yükümlü statüsü; gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, mali yeterliliğe ve güvenlik standartlarına (ISO 27001 ve ISO 9001) sahip firmalara veriliyor. 
 • Gelir İdaresi Başkanlığı – Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı’nın Nisan 2015 tarihli e-Fatura Uygulaması Özel Entegrasyon Kılavuzu’nda, e-Fatura hizmeti verecek özel entegratör firmalara ISO 27001, ISO 22301 ve ISO 20000 belgeleri alma zorunluluğu getirildiği bildirilmektedir.
Başak Bilgisayar Dokümantasyon Çözümleri Alternatif MyQ

1- Belge Gizliliği Ve Güvenlik Çözümleri

Ortak kullanımda olan fotokopi makinesi ve yazıcı ürünlerinde basılan dokümanların herkes tarafından kolayca görülebilir ve rahatlıkla ulaşılabilir olması şirketlere ciddi güvenlik riskleri getirir. Başak Bilgisayarın sunduğu çözümlerle bu tehditlerin azaltılmasına yardımcı olup, fotokopi, yazıcı ve kullanıcı bazında doküman güvenliği sağlar. Başak Bilgisayarın baskı güvenliği için sunduğu çözümlerden bazıları;

KYOCERA MyQ

MyQ; dokümanlarınızın düzenli yönetimini ve güvenliğini sağlayan sunucu bazlı bir uygulamadır. KYOCERA MyQ’ya gömülü bulunan Print&Follow uygulaması, kullanıcıların tek bir cihaza bağlı kalmak yerine ofisteki MyQ sunucusuna bağlı tüm cihazlara erişebilmelerine olanak tanıyarak yazıcı etkinliğini artırır ve baskı sürecini hızlandırır. Dokümanlar o anda müsait olan ve/veya gerekli baskı fonksiyonlarını sağlayan (renkli baskı, duplex baskı vb.) herhangi bir cihazdan basılabilir. Bu işlev sayesinde baskı sıraları azalır. MyQ’ya sahip cihazların dokümanları ilgili kullanıcı cihazda oturum açmadan serbest bırakmaması, baskı güvenliğini garanti altına alır.

İş fotokopi, tarama ve faksa geldiğinde, MyQ size iyi yapılandırılmış ve kullanıcı dostu bir arayüzün yanı sıra en yaygın kullandığınız cihaz ayarları için kişiselleştirilmiş kısayollar oluşturma imkanı sunar. Kullanıcılar kişisel baskı kayıtlarına internet tarayıcıları üzerinden erişebilir ve ihtiyaç duyduklarında işlerinin genel bir taslağını görüntüleyebilirler.

MyQ tüm bu tehditlerin azaltılmasına yardımcı olup, tüm yazıcı ve kullanıcıların kontrol edilmesine olanak sağlar. Bununla birlikte çalışanlar için daha rahat ve verimli çalışabilecekleri bir ortam yaratır.

MyQ Avantajları

Kimlik doğrulama: Yalnızca cihaza belirlenen kimlik doğrulama yöntemiyle giriş yapan yetkili kullanıcılar fotokopi, tarama ve baskı işlevlerine erişebilir. Güvenli & kolay tarama: Tarama işlerinizi tek tuşla yerine getirebilir, sonradan kullanmak üzere kolayca kaydedebilirsiniz.

Maliyet kontrolü: Yöneticiler proje, departman ve/veya kullanıcı bazlı baskı istatistiklerine kolayca erişerek baskı maliyetlerini azaltacak önlemler alabilirler. Yalnızca bu takip mekanizması bile kullanıcıları çıktı alırken daha duyarlı davranmaya teşvik eder.

Temel Özellikler:

İyi yapılandırılmış sezgisel arayüzüyle MyQ, MFP’niz üzerinden yürütmeniz gereken tüm süreçleri basitleştirir. Kullanıcılar cihaza kendi kimlikleriyle oturum açtıklarından MyQ her kullanıcıya en sık kullandığı tarama, faks ve baskı ayarlarının tek tuşla seçilebilecek kısayollarını sunar. Bu durum dokümanların işlenmesine harcanan zamanı azaltır ve ofis ortamında yerleşik hale gelmiş yüksek maliyetli baskı alışkanlıklarının saptanmasına yardımcı olur. Eğer ofisinizde önceden kurulmuş ve henüz kullanım ömrünü doldurmamış farklı cihazlar mevcutsa harici terminaller yoluyla bu cihazları da MyQ’ya bağlayabilirsiniz.

Kimlik Doğrulama – Kullanıcılar cihazlara bir PIN kodu, ID kart veya Windows hesabı kullanarak tek adımda ya da ID-Card ve PIN kodunun bir arada kullanılması gibi iki aşamalı yollarla giriş yapabilirler. Güvenlik – Güvenli baskı ve veri şifreleme özellikleri ile Print&FollowTM fonksiyonu sayesinde dokümanlara yalnızca yetkili kişiler erişip baskı alabilir.

Raporlama – MyQ uygulaması ile baskı maliyetlerinizin durumunu proje, kullanıcı ve/veya departman bazında detaylı olarak inceleyebilirsiniz.

Kişiselleştirilmiş Özellikler – MyQ; en sık kullandığınız ayarları hatırlar ve onları her oturum açtığınızda kolayca ulaşabilmeniz için kaydeder.

– KYOCERA gömülü terminalinin kullanıcı dostu arayüzü sayesinde en önemli günlük görevler kaydedilerek tek tuşla erişilebilir hale getirilebilir.

İşleve Tara Fonksiyonu – Tek bir tıklamayla taranmış dokümanlarınızın konumunu ve metaverisini değiştirebilir, onları KYOCERA MyQ üzerinde tutabilir veya ana klasör, faks sunucusu, e-posta adresi gibi farklı hedeflere yönlendirebilirsiniz.

– KYOCERA MyQ’nun sunduğu profil oluşturma özelliği sayesinde kişisel tercihlere ve belli başlı işlerin gerektirdiği özelliklere uygun baskı profilleri ayarlayarak bunları kullanıcı arayüzüne kaydedebilirsiniz. Mobil baskı – Dokümanlarınızı mobil cihazınız üzerinden yazdırmak için MyQ sunucusuna bir e-posta göndermeniz yeterlidir. Mobil cihazlardan yönlendirilen dokümanlara yine MFP’ye uygun kimlik tanımlama yöntemiyle giriş yapılarak yazdırılabilir.

MyQ Web Arayüzü

MyQ Web Arayüzü, her seviyedeki doküman çıktı trafiğini yönetmek için idealdir: Hem web tarayıcısı, hem de uygulamanın kendisi üzerinden giriş yapılabilir. Ekstra yazılım kurulmasını veya ek araçların kullanımını gerektirmez. Kullanıcılar kendi baskı işlerini kolayca yönetebilirler.

Güvenli Baskı ve Kopyalama: Kartlı veya PIN’li sistem ile güvenli kullanım

Gömülü Terminaller: HyPAS destekli KYOCERA çok fonksiyonlu fotokopi makineleriyle panel entegrasyonu

Harici Terminaller: KYOCERA yazıcı veya diğer üreticilerin cihazları ile uyumluluk

Geniş Kart Okuyucu Desteği: Mifare, EM Marin, HID Proximity vb. temassız kartlarla uyumluluk

Detaylı Raporlama: Fotokopi ve yazdırma işlerini, kişi veya departman bazında raporlama

Follow-Me: Sisteme dahil herhangi bir fotokopi makinesi ve yazıcı ürününden çıktı alabilme

EasyScan: Kullanıcıya tanımlı klasör veya email adresine tek tuş ile tarama

EasyFax: Faks sunucuları ile bütünleştirme

Kullanıcı Yönetimi:

Otomatik kullanıcı oluşturma özelliği

Active Directory, Novell ve Open LDAP ile kullanıcı eşitleme

CSV dosyası ile kullanıcı eşitleme

Otomatik PIN tanımlama ve email yolu ile kullanıcılara bildirim

Yazıcı Yönetimi:

Mevcuttaki tüm yazıcı ve fotokopi makinelerinin taranarak kolayca sisteme eklenebilmesi

Sistemdeki tüm yazıcı ve fotokopi makinelerinin durum takibi ve arıza raporlamasının yapılması

Baskı İşi Yönetimi:

Zımbalama, duplex baskıya zorlama ve basılacak kopya sayısının belirlenmesi gibi özelliklerle baskı işlerini yönetebilme

Web arayüzü kullanımı ile baskı işlerine önizleme yapabilme

Kurallara bağlı olarak baskı işlerini silebilme, bekletebilme veya daha ekonomik bir fotokopi makinesi ve yazıcı ekipmanına yönlendirme

Finans, muhasebe, yönetim gibi departmanlar için özel kuyruk oluşturabilme

Kullanıcı Erişimi

Web arayüzü ve cihaz üzerinden kullanıcı girişi sonrası iş bekletme veya silme imkanı

Maliyet ve Raporlama

Ağda bulanan tüm fotokopi makinesi ve yazıcı ürünlerini detaylı olarak izleyebilme

Kredi ve kota kullanımı ile maliyetlendirme

Proje bazlı maliyetlendirme

Çeşitli rapor seçenekleri ile detaylı raporlama ve rapor otomasyonu

EQUITRAC Office / Express

Güvenlik ve Ekonomi. Equitrac ile akıllı yazdırma sayesinde ikisine de sahip olun!

E-posta iletişimi, Web-tabanlı araştırma ve taranan PDF belgelerinin kullanıldığı bu dijital çağda bile,kağıt halen işletmeler için bilgi iletmede en tercih edilen yöntemdir. Ne yazık ki, pek çok çalışan kendi kişisel yazıcı ürünlerinin, çok fonksiyonlu ağ yazıcı ürünlerine göre daha güvenli, kolay kullanımlı ve ekonomik olduğunu sanmaktadır. Onların bu yanlış tercihi “Yazdır” tuşuna her basıldığında para, zaman ve kaynak israfına neden olmaktadır. Equitrac Office / Express ile baskı atık ve maliyetlerini azaltabilir, çıktılarınızı en uygun yazıcı ürününe yönlendirebilir, bunları yaparken de kullanıcılarınıza daha güvenli, kullanışlı ve gezici bir iş akışı sağlayabilirsiniz.

Equitrac, sektörde 30 yıldan fazla tecrübesi bulunan, tüm önde gelen fotokopi/yazıcı üreticileri ile uyumlu çalışan, dünya çapında 10.000’den fazla kuruluşu bulunan kurumsal baskı takip ve masraf yönetimi çözümüdür.

Ürün Özellikleri:

 • Kurumsal baskı takibi ve masraf yönetimi
 • Tüm sistemlerde yazdırma, fotokopi, faks ve tarama takibi.
 • Merkezi yönetim araçları
 • Fotokopi makinesi ve yazıcı durumu takibi ve arıza raporlama
 • Embedded (Gömülü) çözümler
 • KYOCERA ve diğer üreticiler için cihaz panelinden kullanım imkanı.
 • Embedded desteği olmayan cihazlar için Pagecounter seçeneği.
 • PIN numarası veya kart ile kullanım olanağı.
 • Bütünleşik çıktı yönetimi
 • Kurallara bağlı baskı yönlendirme ve yetkilendirme. (Zaman, cihaz, cihaz durumu, sayfa sayısı, renk gibi kriter seçenekleri)
 • Renkli kota belirleme özelliği.
 • Follow-You özelliği ile güvenli ve esnek yazdırma. Kullanıcılar herhangi bir Follow-You destekli cihazdan çıktılarını alabilir ve işler kullanıcılar cihaza kendilerini tanıttıktan sonra yazdırılır.
 • Kolay Yönetim ve Sistem Entegrasyonu
 • Uzaktan yönetim ve ayar araçları
 • Otomatik kullanıcı yaratma özelliği
 • Active Directory ve LDAP ile kullanıcı eşitleme
 • Windows 2003-2008 Server, Netware, UNIX, Linux sunucu desteği
 • Macintosh istemci desteği
 • Detaylı Raporlama
 • Özet, detay ve toplam etkinliği içeren çeşitli rapor formatları.
 • E-mail ile otomatik rapor üretim ve dağıtımı
 • Kişisel veya kurumsal bazda rapor özelleştirme
 • Başka sistemlerde incelemek üzere CSV, XML export olanağı.

USB Kart Okuyucular

Veri hırsızlığını önleyin ve baskı cihazlarınıza erişimi sınırlandırın

USB Kart Okuyucu portföyümüz, cihazlarınıza gönderilen baskı işlerinin yalnızca ilgili kullanıcılar kimliklerini ID kart ile doğruladıklarında gerçekleşmesini sağlayarak size MFP’lerinize erişimi kontrol etme imkanı sunar.

Kullanıcıların hemen hemen her çeşit kimlik kartıyla, hatta işletmenizde kullanılan şirket kartlarıyla bile MFP’lerde oturum açmaları mümkündür. Kimlik doğrulama özelliği bunun yanı sıra size kullanıcı ve/veya departman bazlı baskı kotaları belirleme ve baskı maliyetlerini kontrol altına alma imkanı tanır. Baskı işlerinin yalnızca kullanıcı cihaz başındayken gerçekleşmesi ise doküman güvenliğinizi önemli ölçüde artırır.

USB Kart Okuyucularımız KYOCERA sistemlerinin çoğuyla uyumludur – böylece size yalnızca işiniz için doğru olan seçeneğe karar vermek kalır!

İş Zorlukları

Baskı işleri sık sık cihaz tepsilerinde unutuluyor ve savunmasız bırakılıyor. Dokümanlarımı veri hırsızlığına karşı nasıl korurum?

Cihazlarımıza girişler PIN koduyla sağlanıyor, ancak bu yöntem pratik değil ve zaman kaybına neden oluyor? Oturum açma sürecini nasıl daha hızlı ve kolay hale getiririm?

Baskı maliyetlerini kontrol etmek zor? Çalışanlarım için nasıl baskı kotaları ayarlayabilir ve bunlara uyulduğundan emin olabilirim?

USB Kart Okuyucu ile Avantajlar

Güvenlik: Baskı işleri yalnızca kullanıcılar cihazın başına gidip kartlarıyla oturum açtıklarında gerçekleşir. Bu sayede gereksiz yere alınan baskılar azalır ve doküman güvenliği artar.

Kolay Kullanım: Cihaz kilidini açmak için kartın hızlıca okutulması yeterlidir.

Maliyet Kontrolü: Her kullanıcının baskı aktiviteleri için detaylı rapor alın ve belirlediğiniz baskı kotalarını kolayca uygulamaya koyun.

Özellikler & Ayrıntılar

KYOCERA’nın USB kart okuyucu portföyü, KYOCERA baskı cihazlarınızın mevcut güvenlik önlemlerine kusursuz entegrasyonu için tasarlanmıştır.

Kullanıcılar ID kartlarını cihaz üzerindeki kart okuyucuya yaklaştırılarak cihazda oturum açabilir ve cihazın fonksiyonlarına giriş sağlayabilir, çıktıları düzeltebilir. USB kart okuyucular, bölgesel kimlik doğrulama için hiçbir ek yazılım olmaksızın kullanılabilir veya daha gelişmiş gömülü ve tarayıcı çözümler ile birleştirilebilir.

Tümü için tek: Ofisinizdeki tüm kontrol noktaları için tek ve aynı ID kartı kullanın. Sadece birkaç çeşitte USB kart okuyucu: Tüm yaygın aktarıcı teknolojileri destekler (Ör.Legic, Milfare, HID vs.)

Güvenlik: Dokümanların erişimi, baskısı ve taranması sadece kimliği doğrulanmış kişiler tarafından yapılabilir.

Esneklik: Cihazlarla eşsiz entegrasyon için geniş çeşitlilikte iç ve dış kart okuyucular.

Data Security Kit

Yazıcılar ve MFPler için Veri Güvenlik Kitleri

Verileriniz için Güvenlik Ekipmanı

Günümüzün gizlilik ve veri koruma gereksinimleri hem özel kurumlar, hem de devlet kurumları için günlük iş stratejilerinin güvenliğinin sağlanmasını zorunlu kılmaktadır. Her işletmede günlük olarak gerçekleştirilen işlemlerin ve iş akışlarının bir parçası olarak yazdırılan, taranan, kopyalanan ve saklanan verileri korumak bu nedenle hem maddi ve hukuki açıdan, hem de ticari itibar ve güvenilirlik açısından kritik öneme sahiptir. Başak Bilgisayar kurulumda uzman kadrosuyla hizmet vermektedir.

Bu kritik görevlerden herhangi birini gerçekleştirmek bir sistemin hard diskinde görünmez bir hassas veri izi bırakır ve bu sayede istenmeyen ihlallere karşı verinin güvenliği sağlanır ve erişim zorlu hale gelir.

Şirketinizin gizli dokümanlarını, bilgiyi ve kazancını KYOCERA’nın seçili MFP ve yazıcılarında opsiyonel Veri Güvenlik Kitleri ile koruyun.

Özellikler & Ayrıntılar

KYOCERA’nın Data Security Kit uygulaması, kullanılması oldukça kolaydır, izinsiz erişim ve aktiviteden koruyan tutarlı ve efektif bir caydırıcı haline gelir.

Çok fonksiyonlu fotokopi makineleri (MFP) ve yazıcılar için Opsiyonel Kitler

Üzerine Veri Yazma Metodu (3 defaya kadar)

Manuel ve Otomatik Silme Süreçleri

Yöneticiler için Şifre ile Koruma

Veri Şifreleme (Data Security Kit (B), (C) ve (E))

Cihaz Seviyesinde Şirket ve Çıkarlarını Korur

Common Criteria Sertifikasyonu (ISO 15408)*

EAL 3 Seviyesinde Uyumluluk ve Geçerlilik

Common Criteria Geçerliliğine Sahip EAL3

Common Criteria EAL3 Sertifikalı Data Security Kit

Data Security Kit (B) ISO 15408 Sertifikalıdır

Data Security Kit (C) ISO 15408 Sertifikalıdır

Data Security Kit (E) ISO 15408 Sertifikalıdır

*Bu ürünlerde bilgi güvenliği geçerliliği bulunması belirli değerlendirme kriter ve standardı sonuçlarına göre güvenlik gerekliliklerini karşıladığını gösterir

KYOCERA SecureAudit

Baskı Ortamınızı Güvenli Hale Getirdiniz Mi?

MFP Güvenliği Dedektifiniz

Günümüzde güvenlik tehditlerinin ve veri uyumluluğu gereksinimlerinin artması, MFP’lerin güvenliğinin düzenli olarak kontrol edilmesini işletmeler açısından kritik hale getiriyor. KYOCERA bu gereksinimlere yönelik olarak, cihazınızın güvenliğini kontrol etmenizi sağlayan bir çözüm geliştirdi. KYOCERA SecureAudit ile cihaz güvenliği, veri uyumluluğu ve kapatılması gereken önemli güvenlik açıkları konusundaki bilgilere başka bir uygulamaya kullanmanıza gerek kalmadan kolayca erişerek baskı güvenliğinizi kontrol altında tutabilirsiniz.

İş Zorlukları

Veri güvenliğiyle ilgili düzenlemeler giderek daha kapsayıcı hale geliyor – Büyük maliyetler üstlenmeden firmamın veri güvenliğini mevcut yasa ve yönetmeliklere uygun hale getirebilir miyim? Şirket ağlarına yönelik tehditler her geçen gün büyüyor – İşletmemdeki ağların güvenliğini nasıl sağlayabilirim?

Mevcut MFP’lerimin güvenlik düzeyini istediğim zaman öğrenemiyorum – MFP’lerimin güvenliği hakkındaki bilgilere kolayca ulaşmamın bir yolu var mıdır?

Farklı ortamlardaki MFP’lerin güvenliğini kontrol etme süreci uzun zaman alıyor. Cihazlardaki farklı ayarlar nedeniyle MFP’lerim arasında güvenlik karşılaştırmaları yapmakta zorlanıyorum. – Kontrol ve karşılaştırma süreçlerini nasıl hızlandırabilirim?

KYOCERA SecureAudit Avantajları

KYOCERA SecureAudit, işletmelerin veri koruma ve güvenlik denetimi yönetmeliklerine uyum sağlayacak güvenlik stratejileri belirlemelerine yardımcı olur.

KYOCERA SecureAudit, cihazlarınızda hangi güvenlik açıklarının mevcut olabileceğini görme olanağı sunarken aynı zamanda çeşitli ayarlar üzerinden cihazın durumu hakkında güvenlik tanısı raporları üretir.”

KYOCERA SecureAudit hızlı kurulumu, sezgisel kullanıma olanak veren arayüzü ve anlaşılması kolay, net raporlarıyla öncesinde teknik bir eğitim almaksızın kullanılabilir.

Özellikler & Ayrıntılar

Ayrıntılı tanı raporları: Hangi ayarlar konusunda rapor almak istediğinizi belirleyin ve uygulamayı çalıştırdıktan birkaç saniye sonra güvenlik raporlarını doğrudan yazdırın veya USB’ye kaydedin.

Kullanıcı dostu: KYOCERA SecureAudit’in yapılacak işlemleri adım adım anlatan kullanıcı dostu ekranları sayesinde teknk eğitim almanıza gerek olmaksızın kapsamlı raporlar elde edin.

Güvenlik: KYOCERA SecureAudit muhtemel güvenlik açıklarını ve bunların meydana gelebileceği yerleri tespit ederek önleyici bir güvenlik stratejisi geliştermenize yardımcı olur. Böylece risklerden henüz herhangi bir tehdit ortaya çıkmadan önce kaçınabilirsiniz.

Veri korumaya ilişkin yasal yükümlülükler: KYOCERA SecureAudit’in sağladığı kontrol ve raporlama işlevleriyle veri güvenliğine dair yasal yükümlülükleri yerine getirmeniz kolaylaşır.

2- Baskı Yönetimi Sistemleri Ve Maliyet Kontrolü

Maliyet Kontrolü;

Baskı ekipmanlarının amaç dışı ve gereksiz kullanımı şirketinizin dökümantasyon maliyetlerinin artmasına neden olabilir. Başak Bilgisayarın sunduğu maliyet kontrol çözümleriyle döküman maliyetlerinizi takip edebilir ve kontrol altına alabilirsiniz. Ortak kullanımda olan fotokopi makinesi ve yazıcı ürünlerinde basılan dokümanların herkes tarafından kolayca görülebilir ve rahatlıkla ulaşılabilir olması şirketlere ciddi riskler getirir. Baskı ekipmanlarının amaç dışı ve gereksiz kullanımı dokümantasyon maliyetlerinin artmasına sebep olur. Başak Bilgisayarın sunduğu çözümlerle bu tehditlerin azaltılmasına yardımcı olup, fotokopi, yazıcı ve kullanıcı bazında doküman güvenliği ve dokümantasyon maliyetlerinin takip ve kontrolünü sağlar.

KYOCERA MyQ

MyQ’nun en büyük avantajlarından biri de çıktı maliyetleri konusunda proje, kullanıcı ve/veya departman bazlı detaylı istatistikler elde etmeyi mümkün kılmasıdır. Bu sayede örneğin tam renkli baskı gibi maliyetli fonksiyonların kullanımına kısıtlama getirilerek baskı maliyetlerini kontrol altına alınabilir.

Güvenlik zaaflarının yanı sıra, çalışanların ağ yazıcı cihazlarının kötüye kullanımı ve bunun takip edilememesi, merkezi çok fonksiyonlu yazıcı ve fotokopi kullanımı ile sağlanan ekonomik avantajı olumsuz etkilemekte, hatta renkli fotokopi makinesi ve yazıcı kullanımında masrafların eski yerel sisteme kıyasla artmasına dahi neden olabilmektedir.
MyQ tüm bu tehditlerin azaltılmasına yardımcı olup, tüm yazıcı ve kullanıcıların kontrol edilmesine olanak sağlar. Bununla birlikte çalışanlar için daha rahat ve verimli çalışabilecekleri bir ortam yaratır.

Temel Özellikler:

 • Güvenli Baskı ve Kopyalama: Kartlı veya PIN’li sistem ile güvenli kullanım
 • Gömülü Terminaller: HyPAS destekli KYOCERA çok fonksiyonlu fotokopi makineleriyle panel entegrasyonu
 • Harici Terminaller: KYOCERA yazıcı veya diğer üreticilerin cihazları ile uyumluluk
 • Geniş Kart Okuyucu Desteği: Mifare, EM Marin, HID Proximity vb. temassız kartlarla uyumluluk
 • Detaylı Raporlama: Fotokopi ve yazdırma işlerini, kişi veya departman bazında raporlama
 • Follow-Me: Sisteme dahil herhangi bir fotokopi makinesi ve yazıcı ürününden çıktı alabilme
 • EasyScan: Kullanıcıya tanımlı klasör veya email adresine tek tuş ile tarama
 • EasyFax: Faks sunucuları ile bütünleştirme
 • Kullanıcı Yönetimi: Otomatik kullanıcı oluşturma özelliği
 • Active Directory, Novell ve Open LDAP ile kullanıcı eşitleme
 • CSV dosyası ile kullanıcı eşitleme
 • Otomatik PIN tanımlama ve email yolu ile kullanıcılara bildirim
 • Yazıcı Yönetimi: Mevcuttaki tüm yazıcı ve fotokopi makinelerinin taranarak kolayca sisteme eklenebilmesi
 • Sistemdeki tüm yazıcı ve fotokopi makinelerinin durum takibi ve arıza raporlamasının yapılması
 • Baskı İşi Yönetimi: Zımbalama, duplex baskıya zorlama ve basılacak kopya sayısının belirlenmesi gibi özelliklerle baskı
 • işlerini yönetebilme Web arayüzü kullanımı ile baskı işlerine önizleme yapabilme
 • Kurallara bağlı olarak baskı işlerini silebilme, bekletebilme veya daha ekonomik bir fotokopi makinesi ve yazıcı ekipmanına yönlendirme
 • Finans, muhasebe, yönetim gibi departmanlar için özel kuyruk oluşturabilme
 • Kullanıcı Erişimi
 • Web arayüzü ve cihaz üzerinden kullanıcı girişi sonrası iş bekletme veya silme imkanı
 • Maliyet ve Raporlama: Ağda bulanan tüm fotokopi makinesi ve yazıcı ürünlerini detaylı olarak izleyebilme
 • Kredi ve kota kullanımı ile maliyetlendirme
 • Proje bazlı maliyetlendirme Çeşitli rapor seçenekleri ile detaylı raporlama ve rapor otomasyonu

EQUITRAC Office / Express

Güvenlik ve Ekonomi. Equitrac ile akıllı yazdırma sayesinde ikisine de sahip olun!

E -posta iletişimi, Web-tabanlı araştırma ve taranan PDF belgelerinin kullanıldığı bu dijital çağda bile,kağıt halen işletmeler için bilgi iletmede en tercih edilen yöntemdir. Ne yazık ki, pek çok çalışan kendi kişisel yazıcı ürünlerinin, çok fonksiyonlu ağ yazıcı ürünlerine göre daha güvenli, kolay kullanımlı ve ekonomik olduğunu sanmaktadır. Onların bu yanlış tercihi “Yazdır” tuşuna her basıldığında para, zaman ve kaynak israfına neden olmaktadır. Equitrac Office / Express ile baskı atık ve maliyetlerini azaltabilir, çıktılarınızı en uygun yazıcı ürününe yönlendirebilir, bunları yaparken de kullanıcılarınıza daha güvenli, kullanışlı ve gezici bir iş akışı sağlayabilirsiniz.

Equitrac, sektörde 30 yıldan fazla tecrübesi bulunan, tüm önde gelen fotokopi/yazıcı üreticileri ile uyumlu çalışan, dünya çapında 10.000’den fazla kuruluşu bulunan kurumsal baskı takip ve masraf yönetimi çözümüdür.

Ürün Özellikleri:

 • Kurumsal baskı takibi ve masraf yönetimi
 • Tüm sistemlerde yazdırma, fotokopi, faks ve tarama takibi.
 • Merkezi yönetim araçları: Fotokopi makinesi ve yazıcı durumu takibi ve arıza raporlama
 • Embedded (Gömülü) çözümler: KYOCERA ve diğer üreticiler için cihaz panelinden kullanım imkanı.
 • Embedded desteği olmayan cihazlar için Pagecounter seçeneği.
 • PIN numarası veya kart ile kullanım olanağı.
 • Bütünleşik çıktı yönetimi: Kurallara bağlı baskı yönlendirme ve yetkilendirme. (Zaman, cihaz, cihaz durumu, sayfa sayısı, renk gibi kriter seçenekleri)
 • Renkli kota belirleme özelliği.
 • Follow-You özelliği ile güvenli ve esnek yazdırma. Kullanıcılar herhangi bir Follow-You destekli cihazdan çıktılarını alabilir ve işler kullanıcılar cihaza kendilerini tanıttıktan sonra yazdırılır.
 • Kolay Yönetim ve Sistem Entegrasyonu
 • Uzaktan yönetim ve ayar araçları
 • Otomatik kullanıcı yaratma özelliği
 • Otomatik PIN yönetim sistemi
 • Active Directory ve LDAP ile kullanıcı eşitleme
 • Windows 2003-2008 Server, Netware, UNIX, Linux sunucu desteği
 • Macintosh istemci desteği
 • Detaylı Raporlama: Özet, detay ve toplam etkinliği içeren çeşitli rapor formatları.
 • E-mail ile otomatik rapor üretim ve dağıtımı
 • Kişisel veya kurumsal bazda rapor özelleştirme
 • Başka sistemlerde incelemek üzere CSV, XML export olanağı.

KYOCERA Net Viewer

KYOCERA Net Viewer, Kyocera’nın küçük ve orta ölçekli işletmeler için üretilen güçlü ve pratik ağ cihaz yönetim yazılımıdır. Kullanıcılara tek merkezi yönetim noktasından sayaç okuması, durum bilgisi alınması, uzaktan cihaz yapılandırması, br merkezi yönetimde bulunan ağ cihazlarının yönetimi başta olmak üzere pek çok imkan sunar.
KYOCERA Net Viewer, kurulum, KX Driver ve mini sürücülerin iyileştirilmesi dahil sunucu yönetimi, HyPAS uygulama dağıtımı ve diğer özellik ve iyileştirmeleri içeren üst seviye bir yazılımdır.

KYOCERA Net Viewer’ın Avantajları

 • Otomatikleştirilmiş ağ cihaz keşfi
 • Detaylı cihaz bilgisi (ayarlar, sayaçlar, kullanıcılar, adres defteri, sistem günlükleri, vs.) görünümü
 • Uzaktan cihaz ayarları ve özellikleri yapılandırması
 • Entegre cihaz ve sayaç yönetimi
 • Tekil ya da grup halinde cihazlar için aygıt yazılım sürüm yükseltmeleri
 • E-posta aracılığıyla cihaz durum bildirimleri (örneğin; kağıt sıkıştırma, düşük toner seviyesi)
 • Cihaz grupları için ve dinamik kritere göre kişiselleştirilmiş görünümler (örneğin; düşük toneri olan
 • tüm cihazlar)
 • Kullanıcının belirlediği arkaplan ile geçmişi ile harita görünümü
 • Cihaz ve sayaç bilgilerinin analizler için dışa aktarımı ve sayaç bilgisi
 • Kullanımı kolay arayüz ile cihaz ve hesap yönetimi
 • Çoklu kurulum: Tekil ve gup halinde cihazların eşzamanlı konfigürasyonu
 • Varsayılan & kişiselleştirilmiş görünümler
 • Kullanıcı dostu arabirim

Yeni Özellikler

 • Çoklu kurulum: Hızlı mod ve Özel mod
 • Adres defteri, Hesaplama ve Çoklu gönderim için CSV Dosya Desteği
 • Tek Tuş Ayarı
 • Alarm Bildirim İyileştirmeleri
 • Detaylı Renkli Sayaç Desteği
 • Doküman Özellik İyileştirmeleri
 • Ek Dil Desteği

MyQ Mobil Terminal

Yeni MyQ mobil terminal uygulamasının işletmenize sağlayacağı avantajlar:

 • Gönderilen işi niteliğine göre en uygun ve düşük maliyetli biçimde yazdıracak cihazı bulur ve işi bu cihaza yönlendirir.
 • Kopyalama veya tarama işleri için cihaz paneline kolay erişimi sağlar.
 • MyQ sunucusuna bağlı tüm cihazlara kolayca göz atılabilmesini sağlayan özet bilgiler içerir.
 • Sık kullanılan ve/veya daha önce basılmış işleri sonraki kullanımlar için kaydeder.
 • MyQ sunucusuna bağlı cihazlardan en sık kullandığınızı belirlemenize olanak tanır. Böylece önerilen cihazlar öncelik sırasına göre listelenir.
 • Kişisel PIN kodunuzu sizin için hatırlar ve her seferinde şifre girerek zaman kaybetmenize engel olur.
 • MyQ Mobile Printing uygulamasını mobil cihazınıza Apple App Store veya Google Play Store’dan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Call Now Button